Startsida
Gåvor

Bli en understödjare!

Tabitafondens verksamhet är helt beroende av gåvor och stöd.
Den viktigaste pusselbiten är DU som bidrar med det du kan!
Varje krona går oavkortat till arbetet bland föräldralösa barn och ungdomar.

Ge en gåva, ditt bidrag behövs

Du kan stödja Tabitafondens verksamhet på många sätt.
Använd din Internetbank eller inbetalningskort:
- Tabitafondens Bankgiro 5809-8856
- Ge ett valfritt belopp.
- Skriv ditt namn och din adress (frivilligt).
- Tänk även på Tabitafonden i samband med testamenten och donationer.
- Bli understödjare genom att varje månad stödja Tabitafondens arbete.

Betalning i från annat land

Sänd din gåva till:
Rudskoga Betaniaförsamlings Missionskassa
Postadress: PL 2431, S-681 96 Kristinehamn, Sweden
IBAN SE8380000829909148267496
Bank: Swedbank,
BIC code: SWEDSESS
Märk din gåva: "Tabita"
Gåvor mottages med stor tacksamhet och kan sättas in på Tabitafondens
Bankgiro 5809-8856

Direktlänk till:

Hedra den bortgångne med en minnesgåva

till Tabita-fondens arbete.

När du ger din gåva sänder vi ett fint telegram till närmast anhörig eller till begravningsbyrå.
Om du har en bra färgskrivare kan du själv skriva ut telegrammet.
Saknar du skrivare kan du i stället beställa telegrammen från oss genom att skicka ett e-mail eller ringa oss på 070-2337941.
Tänk på att göra detta i god tid så att du säkert hinner få telegrammet.
Jag skriver ut telegrammet själv:
Jag vill att Tabita-fonden skickar telegrammet
Skriv namn och adress dit telegrammet ska skickas, en anhörig eller
till den begravningsbyrå som har hand om begravningen.
Skriv också namn på de personer som på telegrammet vill säga en sista hälsning
och vem som kommer att sätta in gåvan.
Du kan också skriva en vers om du vill ha med en sådan.
Skicka ett mail till: info@tabitafonden.se
När du ger din gåva
Summan är valfri och kommer inte att anges i telegrammet.
När du betalar in gåvan, skriv ditt namn och vem du vill hedra.
Vi postar telegrammet samma arbetsdag som inbetalningen kommer till oss.
Sätt in din gåva på:
Bankgiro 5809-8856

Hjälp oss hjälpa!

(Tillbaka)