Tabitafonden har avslutats

Projektet med de föräldralösa barnen i Tanzania har nått vår målsättning och är självbärande. Betaniaförsamlingen har därför beslutat att lägga ner Tabitafonden och satsar nu helt på arbetet i Burundi som startade 2009. För mer information kan du gå in på Burundi-Hjälpens hemsida.
Burundi-hjälpen, Bankgiro 473-1584.